10/26/2021   

Προϊόντα | c. ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Προπλάσματα - Μοντέλα Βιολογίας

ΜΟ410.02
ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ: KPANIO HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS

Ονομασία: Ferrassie 1, Γέρος από την La Chapelle aux Saints
Γεωλογική περίοδος: Μέσο Ανώτερο Πλειστόκενο, 40.000 - 50.000 χρόνια πριν
Φύλο: Ενήλικος άνδρας
Ανακάλυψη: D. Peyrony και L. Capitan, 1908
Τοποθεσία: La Chapelle aux Saints, La Ferrassie, Nότια Γαλλία.
Φυλάσσεται: Musée de l’ Homme, Παρίσι
Διαστάσεις: 15 cm x 15 cm x 24 cm
Βάρος: 0,6 kgBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566