8/12/2020   

Προϊόντα | c. ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Προπλάσματα - Μοντέλα Βιολογίας

ΜΟ410.05
ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ: KPANIO HOMO ERECTUS RHODENSIENSIS

Ονομασία: Βroken Hill
Γεωλογική περίοδος: 40.000 χρόνια πριν
Φύλο: Ενήλικο αρσενικό
Ανακάλυψη: 1921
Τοποθεσία: Νοτιοδυτική Ροδεσία
Διαστάσεις: 15 cm x 15 cm x 22 cm
Βάρος: 0,5 kgBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566