10/26/2021   

Προϊόντα | c. ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Προπλάσματα - Μοντέλα Βιολογίας

ΜΟ410.06
ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ: KPANIO HOMO AUSTRALOPITHECUS BOISEI

Ονομασία: ΟΗ 5 (“Zinj”)
Γεωλογική περίοδος: Κατώτερο Πλειστόκαινο, 1,8 εκατομμύρια χρόνια πριν
Ανακάλυψη: M.D. Leakey, 1959
Τοποθεσία: Oldway George, Τανζανία, Ανατολική Αφρική
Φυλάσσεται: Εθνικό Μουσείο της Τανζανίας, Dar es Salaam
Διαστάσεις: 20 cm x 16 cm x 22 cm
Βάρος: 0,6 kg



Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566