10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Γενικά Φυσικής

ΓΕ051.ΧΧ
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ C

Σφιγκτήρας τύπου C για την στερέωση αντικειμένων
στην άκρη του εργαστηριακού πάγκου. Μπορεί επίσης
να χρησιμοποιηθεί για τη σύσφιξη αντικειμένων μεταξύ τους.
Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566