10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Γενικά Φυσικής

ΓΕ065.00
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

Ορειχάλκινος δακτύλιος με εύκολη προσάρτηση σε ράβδο.
Στην περιφέρειά του φέρει άγκιστρο για την ανάρτηση ελαφρών
αντικειμένων ή μικρών μαζών.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566