10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Γενικά Φυσικής

ΓΕ080.ΧΧ
ΜΑΖΕΣ

Μάζες πουχρησιμοποιούνται είτε ως σταθμά ζύγιζης
είτε για την μελέτη δυνάμεων γνωστής τιμής
σε συνδυαμό με δυναμόμετρο.
ΓΕ080.00: Μάζα 200gr
ΓΕ080.10: Μάζα 150gr
ΓΕ080.20: Μάζα 100gr
ΓΕ080.30: Μάζα 50gr
ΓΕ080.40: Μάζα 500gr
ΓΕ080.50: Μάζα 1000gr
ΓΕ080.60: Μάζα 5000gr
ΓΕ080.70: Μάζα 250grBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566