10/26/2021   

Προϊόντα | c. ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Γενικός εξοπλισμός Βιολογίας

ΧΗ950.01
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΣ

Ο μαγνητικός αναδευτήρας χρησιμοποιείται για την ομογενή
ανάδευση των διαλυμμάτων χωρίς να προκαλεί διάσπαση των συστατικών τους.
Ο δίσκος μπορεί να περιστρέφεται έως και 2000rad/min.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566