11/30/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Βασικός Εξοπλισμός Χημείου

ΓΕ045.00
ΛΑΒΙΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΛΗ

Μεταλλική λαβίδα που προσαρμόζεται σε
σύνδεσμο και χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση
δοκιμαστικών σωλήνων ή ελαφρών αντικειμένων.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566