11/30/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Βασικός Εξοπλισμός Χημείου

ΓΕ055.00
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Σιδερένιος δακτύλιος που καταλήγει σε σιδερένια
ράβδο, για την εύκολη προσαρμογή και ευθυγράμμισή
του σε σύνδεσμο και συγκρατεί σφαιρικές φιάλες,
χωνιά διήθησης, ακόμη και πλέγμα πυρρακτώσεως.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566