11/30/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Βασικός Εξοπλισμός Χημείου

ΘΕ010.00
ΛΥΧΝΟΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΓΥΑΛΙΝΟΣ

Γυάλινη συσκευή που περιέχει κοινό οινόπνευμα και φυτίλι,
εύχρηστη αλλά με μικρή θερμαντική απόδοση.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566