11/30/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Βασικός Εξοπλισμός Χημείου

ΧΗ005.00
ΦΕΛΛΟΤΡΥΠΗΤΗΡΑΣ

Συσκευή που περιλαμβάνει μία σειρά από ανοξειδωτους κοίλους
κυλίνδρους με τροχισμένη βάση για την διάνοιξη οπών σε πώματα
από φελλό ή και πλαστικό.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566