11/30/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Βασικός Εξοπλισμός Χημείου

ΧΗ020.1Χ
ΨΗΚΤΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Εύκαμπτη ψύκτρα με μεταλλικό στέλεχος και κυλικδρικό βουρτσάκι
κατάλληλη για τον καθαρισμό δοκιμαστικών σωλήνων και
παντός τύπου φιαλών και κυλινδρικών δοχείων.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566