11/30/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Βασικός Εξοπλισμός Χημείου

ΧΗ030.02
ΛΑΒΙΔΑ "ΠΥΡΑΓΡΑ" ΜΕ ΚΕΚΑΜΜΕΝΑ ΑΚΡΑ

Ανοξειδωτη λαβίδα με κεκαμμένα καμπυλωμένα άκρα
που χρησιμοποιείται για την συγκράτηση θερμών αντικειμένων.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566