11/30/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Βασικός Εξοπλισμός Χημείου

ΧΗ040.00
ΛΑΒΙΔΑ ΜΟΗR

Λαβίδα με δύο επινικελωμένα μεταλλικά σκέλη που φυσιολογικά
πιέζονται μεταξύ τους και χρησιμοποιούναι για τη
διακοπή ροής υγρών ή αερίων, αφού εφαρμόζονται ως σφιγκτήρες
ελαστικών σωλήνων.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566