11/30/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Βασικός Εξοπλισμός Χημείου

ΧΗ110.ΧΧ
ΣΠΑΤΟΥΛΑ

Σπάτουλα για την μεταφορά, τον διαχωρισμό αλλά
και την ανάμιξη μικρών ποσοτήτων στερεών ουσιών.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566