8/18/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Βασικός Εξοπλισμός Χημείου

ΧΗ175.00
ΣΩΛΗΝΑΣ LATEX

Ελαστικοί σωλήνες που χρησιμοποιούνται για την σύνδεση συσκευών και οργάνων.
Ιδανικοί και για την διέλευση αερίων και υγρών διαφόρων θερμοκρασιών και πιέσεων.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566