8/18/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Βασικός Εξοπλισμός Χημείου

ΧΗ185.ΧΧ
ΠΩΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

Ελαστικό πώμα με ελαφρώς κωνική διαμόρφωση ανάλογο του φελλού για τον πωματισμό δοκιμαστικών σωλήνων και φιαλών.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566