11/30/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Βασικός Εξοπλισμός Χημείου

ΧΗ296.ΧΧ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

Σύνδεσμοι με τους οποίους επιτυγχάνεται η σύνδεση δύο ή
τριών ελαστικών σωλήνων μεταξύ τους. Μπορούν να έχουν σχήμα Τ, Γ ή Υ.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566