11/30/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Βασικός Εξοπλισμός Χημείου

ΧΗ335.ΧΧ
ΧΑΡΤΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ

Διηθητικά χαρτιά που εφαρμόζουν σε χωνιά διήθησης.
Χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό μειγμάτων αδιάλυτων στερεών ουσιών σε υγρά.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566