11/30/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Βασικός Εξοπλισμός Χημείου

ΧΗ340.00
ΔΕΙΚΤΗΣ pH

Χαρτί εμποτισμένο με ειδικούς δείκτες σε στικ το οποίο χρωματίζεται ανάλογα
κατά την είσοδό του σε ένα διάλυμα.Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με
βαθμονομημένο χρωματολόγιο αναφοράς. Διατίθεται σε πακέτο των 100 λωρίδων.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566