10/18/2021   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Γυάλινα είδη Χημείου

ΧΗ011.01
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΙΦΩΝΙΩΝ

Ξύλινη ή πλαστική βάση στήριξης σιφωνίων για την μεταφορά,
το στέγνωμα, την αποθήκεση ή την αποστείρωσή τους.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566