10/26/2021   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Γυάλινα είδη Χημείου

ΧΗ015.XX
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

Γυάλινοι διαφανείς σωλήνες, διαφόρων χωρητικοτήτων, στους οποίους
τοποθετούνται μικρές ποσοτήτες χημικών ουσιών.



Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566