10/26/2021   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Γυάλινα είδη Χημείου

ΧΗ215.XX
ΚΑΨA ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Ευρύστομη κάψα πορσελάνης μικρού ύψους.
Χρησιμοποιείται για την παρατήρηση εξώθερμων αντιδράσεων.

ΧΗ215.0040: ΚΑΨΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 100ml
ΧΗ215.0060: ΚΑΨΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 150ml
XH215.C126100: ΚΑΨΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 100mlBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566