10/26/2021   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Γυάλινα είδη Χημείου

ΧΗ084.XX
ΦΙΑΛΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ

Φιάλη διαφόρων χωρητικοτήτων, από 50 έως και 1000ml,
που χρησιμεύει για την παρασκευή διαλυμάτων με μεγάλη ακρίβεια στον
προσμετρούμενο όγκο.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566