10/26/2021   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Γυάλινα είδη Χημείου

ΧΗ085.XX
ΧΩΝΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Ασφανιστικά χωνία από γυαλί τύπου Pyrex.
Έχουν στέλεχος που εφαρμόζεται σε κάθε τύπου
φιάλες μέσω ελαστικού πώματος και χρησιμεύουν
στη συναρμολόγηση συσκευής παρασκευής αερίων.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566