10/18/2021   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Γυάλινα είδη Χημείου

ΧΗ090.XX
ΧΩΝΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ

Διαχωριστικό χωνί με επιμήκες σχήμα και στρόφιγγα στο
κάτω άκρο τους. Χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό
υγρών διαφορετικής πυκνότητας που δεν αναμιγνύονται μεταξύ τους.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566