10/26/2021   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Γυάλινα είδη Χημείου

ΧΗ095.XX
ΦΙΑΛΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ

Σφαιρικές φιάλες με επίπεδο ή και σφαιρικό πυθμένα που
χρησιμοποιούνται είτε για την αποθήκευση υγρών είτε
για την θέρμανσή τους.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566