10/18/2021   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Γυάλινα είδη Χημείου

ΧΗ235.ΧΧΧΧ
ΥΑΛΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ

Γυάλινοι δίσκοι διαφόρων διαμέτρων για την τοποθέτηση,
ανάμιξη και μεταφορά χημικών ουσιών.

ΧΗ235.1030: Ύαλοι ωρολογίου 60mm
ΧΗ235.2050: Ύαλοι ωρολογίου 80ml
ΧΗ235.3070: Ύαλοι ωρολογίου 100ml

LS235.10: Ύαλοι ωρολογίου 6cm
LS235.20: Ύαλοι ωρολογίου 8cmBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566