10/18/2021   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Γυάλινα είδη Χημείου

ΧΗ120.1X
ΧΩΝΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΑΠΛΟ

Χωνί διήθησης για την πλήρωση δοχείων με υγρά.
Συνδυάζεται και με διηθητικά χαρτιά για τον διαχωρισμό
αδιάλυτων στερέων ουσιών σε υγρά.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566