10/18/2021   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Γυάλινα είδη Χημείου

ΧΗ120.6X
ΧΩΝΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ BUCHNER

Κυινδρικό χωνί που περιέχει διάτρητη πλάκα με οπές για την
διήθηση υγρών παρασκευασμάτων και τη συγκράτηση των στερών.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566