10/26/2021   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Γυάλινα είδη Χημείου

ΧΗ125.XX
ΤΡΥΒΛΙΑ PETRI

Στρογγυλά δοχεία τα οποία χρησιμοποιούνται είτε για
αποστείρωση είτε για καλλιέργια ιστών ή μικροοργανισμών.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566