10/26/2021   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Γυάλινα είδη Χημείου

ΧΗ126.00
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΤΗΡΙO

Στρογγυλά δοχεία μεγάλης διαμέτρου και χαμηλού ύψους διαφόρων
χωρητικοτήτων για την κρυστάλλωση κορεσμένων υδατικών διαλυμάτων
λόγω της μεγάλης ταχύτητας εξάτμισης που επιτρέπουν.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566