10/18/2021   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Γυάλινα είδη Χημείου

ΧΗ140.XX
ΠΡΟΧΟΪΔΑ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΗ ΜΕ ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ

Μεγάλης ακρίβειας όργανο παροχής ποσοτήτων υγρών
ουσιών με στρόφιγγα που ρυθμίζεται ώστε να εκρρέει
συγκεκριμένος όγκος νερού.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566