10/18/2021   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Γυάλινα είδη Χημείου

ΧΗ150.00
ΠΟΥΑΡ ΤΡΙΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ- ΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΙΦΩΝΙΩΝ

Πουάρ τριών βαλβίδων που τοποθετείται πάνω σε σιφώνια
πλήρωσης ή προχοΐδες για την αναρρόφηση και απόθεση
υγρών, οξέων ή άλλων επικύνδυνων διαλυμάτων.
Οι τρεις βαλβίδες χρησιμοποιούνται για την αναρρόφηση του υγρού,
και την εκροή και έξοδο του αέρα.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566