10/26/2021   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Γυάλινα είδη Χημείου

ΧΗ215.XX
ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Φιαλίδια για τη φύλαξη διαφόρων αντιδραστηρίων,
ειδικών διαλυμάτων και στερεών σε μορφή σκόνης.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566