10/18/2021   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Γυάλινα είδη Χημείου

ΧΗ220.XX
ΚΛΑΣΜΑΤΗΡAΣ

Γυάλινες σφαιρικές φιάλες με σωλήνα υπό γωνία για την
τοποθέτηση σε ψυκτήρα. Χρησιμοποιούνται σε αποστακτικές
συσκευές ως φιάλες βρασμού.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566