10/26/2021   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Γυάλινα είδη Χημείου

ΧΗ225.00
ΨΥΚΤΗΡΑΣ LIEBIG

Ψυκτήρας που χρησιμοποιείται σε αποστακτικές συσκευές
για την ψύξη και υγροποίηση των ατμών.
Διαθέτει στόμια στα οποία προσαρμόζονται ελαστικοί
σωλήνες παροχής νερού.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566