10/18/2021   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Γυάλινα είδη Χημείου

ΧΗ375.00
ΨΥΚΤΗΡΑΣ GRAHAM

Ψυκτήρας που χρησιμοποιείται σε αποστακτικές συσκευές.
Είναι ιδανικός και για διατάξεις που απαιτείται ανάστροφη ροή ατμών.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566