10/6/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Όργανα μετρήσεων - Συσκευές Χημείου

ΘΕ030.ΧΧ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

Θερμόμετρα κατάλληλα για τη μέτρηση θερμοκρασιών:

ΘΕ030.00: Θερμόμετρο Οινοπνεύματος: -10°C έως 110°C

ΘΕ030.55: Θερμόμετρο Υδραργύρου ΙΙ Γερμανίας: -10°C έως 110°C

ΘΕ030.20: Θερμόμετρο τριών κλιμάκων, διαστάσεων 250x60mm.
Κλίμακες θερμοκρασιών:
-20 έως +50°C
-15 έως +40°R
0 έως +120°F.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566