10/6/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Όργανα μετρήσεων - Συσκευές Χημείου

ΜΡ055.ΧΧ
ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΟ

Όργανο μέτρησης πυκνότητας μικρότερης από του
αποσταγμένου νερού σε θερμοκρασία 20°C.
ΜΡ055.01: ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΟ 0,9-1
ΜΡ170.177650: ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΟ 0,8-1Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566