10/6/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Όργανα μετρήσεων - Συσκευές Χημείου

ΜΡ060.01
ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟ 1-1,1

Όργανο μέτρησης πυκνότητας διαφόρων υγρών, μεγαλύτερης
συνήθως πυκνότητας από αυτή του αποσταγμένου νερού.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566