10/6/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Όργανα μετρήσεων - Συσκευές Χημείου

ΧΗ950.00
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Ο μαγνητικός αναδευτήρας χρησιμοποιείται για την ομογενή ανάδευση των διαλυμμάτων χωρίς να προκαλεί διάσπαση των συστατικών τους.
Ο δίσκος μπορεί να περιστρέφεται έως και 2000rad/min.
Περιλαμβάνει μηχανικό αντιστάτη για την ταυτόχρονη θέρμανση τουBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566