10/26/2021   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Είδη Προστασίας στο εργαστήριο Χημείας

ΕΣ040.10
ΟΦΘΑΜΟΛΟΥΤΡΟ ΦΟΡΗΤΟ

Φορητό οφθαλμόλουτρο για την πλύση των ματιών από σκόνη,
ατμούς ή τοξικά υγρά, με αποστειρωμένο χλωριούχο νάτριο.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566