9/26/2021   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Εργαστηριακές Διατάξεις Χημείας - Συσκευές

ΔΙ100.00
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ

Αποστακτική συσκευή εύκολη στη συναρμολόγηση με θερμομανδύα.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566