10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική στερεών σωμάτων

ΔΑ103.8Χ
ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SF

Δυναμόμετρα Δανίας, υψηλής ποιότητας και αντοχής και μεγάλης υπολογιστικής ικανότητας με διάταξη μηδενισμού.
Χρησιμοποιούνται για την μέτρηση δυνάμεων και μπορούν να προσαρμοστούν σε
οποιαδήποτε πειραματική διάταξη.
ΔΑ103.82: Δυναμόμετρο 1Ν.
ΔΑ103.83: Δυναμόμετρο 2Ν.
ΔΑ103.84: Δυναμόμετρο 5Ν.
ΔΑ103.85: Δυναμόμετρο 10Ν.
ΔΑ103.86: Δυναμόμετρο 20N.
ΔΑ104.87: Δυναμόμετρο 70Ν.
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566