10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική στερεών σωμάτων

ΔΑ195.00
ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟΣ SF

Ολοκληρωμένο σετ αεροδιαδρόμου, προέλευσης Δανίας.

Αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα:

ΔΑ195.00: Aεροδιάδρομος μήκους 2000mm, διατομής σχήματος ρόμβου (63x63mm)
με τοιχώματα πάχους 3mm.Οι δύο ανώτερες επιφάνειες του αεροδιαδρόμου είναι εφοδιασμένες
με δύο σειρές οπές Φ1mm ανά 20mm. Φέρει κλίμακα σε mm, συνολικού μήκους 2000mm,
για μεγάλη ακρίβεια μετρήσεων. O αεροδιάδρομος στηρίζεται σε τρεις ορθοστάτες με δυνατότητα
ευθυγράμμισης ± 0,03mm. Ο διάδρομος είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο διελάσεως, ανοδιωμένο.

Ο αεροδιάδρομος παραδίδεται με τον παρακάτω βασικό εξοπλισμό:

1955.00: Τρίαινα με λάστιχο και βύσμα, για πραγματοποίηση ελαστικών κρούσεων (τεμ.3).
1955.10: Στήριγμα με πλάκα και βύσμα, για την πραγματοποίηση ελαστικών κρούσεων (τεμ.3).
1955.20: Στήριγμα με ακίδα και βύσμα, για την πραγματοποίηση πλαστικής κρούσης. (τεμ.1).
1955.30: Σωλήνας με κερί και βύσμα, για την πραγματοποίηση πλαστικής κρούσης (τεμ.1).
1955.40: Στήριγμα με άγκιστρο και βύσμα, χρησιμοποιείται για πειράματα επιτάχυνσης (τεμ.1).
1955.70: Οθόνη με βύσμα και εγκοπή, χρησιμοπoιείται με την φωτοπύλη 1975.00 για τη μέτρηση του
χρονικού διαστήματος μεταξύ δύο διαδοχικών διακοπών της δέσμης της φωτοπύλης (τεμ.1).
1960.00: Δρομέας κατασκευασμένος από μαύρο λακαρισμένο αλουμίνιο μήκους 125mm και βάρους 180g (τεμ.2).
1960.10: Βαρίδιο 50g, χρησιμοποιείται για την αύξηση της μάζας του δρομέα (τεμ.4).
1965.00: Τροχαλία με βύσμα, χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση του δρομέα. (τεμ.1).

Απαιτούμενος εξοπλισμός: Αντλία αέρα, διακόπτης παροχής αέρα.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566