10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική στερεών σωμάτων

ΔΑ199.00
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ SF

Συσκευή ιδανική που επιτρέπει την οριζόντια βολή και την ελεύθερη πτώση.
Περιλαμβάνει δύο μπάλες διαμέτρου 19mm και έχει διαστάσεις 180 x 170 x 50mm.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566