10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική στερεών σωμάτων

ΜΣ050.00
ΚΑΤΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟ

Κατασκευή για την επίδειξη της ευστάθειας ενός σώματος
σε σχέση με το κέντρο βάρους του και την βάση στήριξής του.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566