10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική στερεών σωμάτων

ΜΣ070.00
ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Γ

Κατάλληλη για μελέτη ισορροπίας σώματος στηριζόμενου σε σημείο.
Αποτελείται από ακίδα και τρεις μεταλλικές πλάκες διαφορετικών σχημάτων.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566