10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική στερεών σωμάτων

ΜΣΧΧΧ.ΧΧ
ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ

Τροχαλίες κάθε τύπου, ιδανικές για οποιαδήποτε πειραματική διάταξη.

ΜΣ080.4857: ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΤΡΟΧΑΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΣ085.4857: ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΤΡΟΧΑΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΣ090.4857: ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΜΣ105.00: ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΤΡΟΧΑΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΣ105.20: ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ
ΜΣ110.00: ΤΡΟΧΑΛΙΑ Φ50mm ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΤΡΟΧΑΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΣ115.00: ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ ΤΡΙΩΝ ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ
ΜΣ115.10: ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ
ΜΤ020.31: ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ ΤΡΙΩΝ ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566